بدمینتون باز قاتل؟؟!!!!!

ان روز دختربچه 2ساله همراه پدربزرگش به پاركي در نزديكي خانه‌شان رفته بودند. در آنجا تازه عروس و دامادي سرگرم بازي بدمينتون بودند كه در يك لحظه مردجوان بي‌آنكه پشت سرش را نگاه كند عقب رفت تا با راكت توپ بدمينتون را به سمت همسرش پرتاب كند. تازه داماد متوجه حضور دختربچه 2ساله پشت‌سرش نشد و ناگهان روي او افتاد. همين اتفاق باعث شد كه كودك از ناحيه قفسه سينه آسيب ببيند كه پس از انتقال به بيمارستان و با وجود تلاش پزشكان ساعتي بعد جانش را از دست داد.با گزارش ماجرا به قاضي ايلخاني، بازپرس ويژه قتل تهران، وي براي تازه‌داماد قرار قانوني صادر كرد و تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد

منبع : عشق بدمینتون |بدمینتون باز قاتل؟؟!!!!!
برچسب ها : دختربچه 2ساله